afgewogen

afgewogen
{{afgewogen}}{{/term}}
balanced
voorbeelden:
1   〈figuurlijk〉 hij sprak in afgewogen termen he spoke in measured terms

Van Dale Handwoordenboek Nederlands-Engels. 2015.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”